Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Rada Osiedla Chojny-DąbrowaGranice Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa obejmują :

  • wzdłuż granicy Delegatury UMŁ przebiegającej ul. Zbaraską, południową granicą Parku Podolskiego,
  • przez tereny ogródków działkowych, przez tory PKP trasy Łódź-Chojny – Łódź-Widzew,
  • przez tereny zakładów przemysłowych, drogą polną, przez ul. Olechowską, drogą polną i tory PKP trasy Łódź-
    Chojny – Koluszki (od al. Śmigłego-Rydza do południowej granicy torów PKP trasy Łódź-Chojny – Koluszki),
    wzdłuż torów PKP trasy Łódź-Chojny – Koluszki (od granicy Delegatury UMŁ do ul. Rzgowskiej),
  • ul. Rzgowską – numery parzyste (od torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Łódź-Chojny do ul. Dąbrowskiego),
  • ul. Dąbrowskiego – numery nieparzyste (od ul. Rzgowskiej do al. Śmigłego-Rydza),
  • al. Śmigłego-Rydza – numery parzyste (od ul. Dąbrowskiego do ul. Zbaraskiej)

 

MAPA OSIEDLA CHOJNY-DĄBROWA DO POBRANIA : POBIERZ

 

Dyżury Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa:

w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz godz. 17.00-18.00

 

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa siedziba :

ul. Karpia 65/67, 93-155 Łódź
tel.: +48 (42) 643-64-52