Po co nam Rady Osiedli w Łodzi?

Przed nami wybory do Rad Osiedli, które odbędą się wspólnie z wyborami do Rady Miejskiej, Sejmiku wojewódzkiego oraz Prezydenta Miasta 16 listopada. Pomimo tego, że osiedlowe rady to najniższy szczebel samorządu to paradoksalnie mają największy wpływ na podnoszenie standardu życia mieszkańców okolicy, w której działają.

 

W Łodzi działa aż 36 jednostek pomocniczych miasta (taka jest oficjalna nazwa rad). W zdecydowanej większości zasiadają w nich społecznicy, ale zdarzają się również jednostki z list partyjnych.

O tym dlaczego akurat w tych wyborach warto głosować przede wszystkim na kandydatów bezpartyjnych wyjaśnię w kolejnym wpisie.

 

Rada osiedla powinna być zawsze blisko ludzi…

…ponieważ decyduje o codziennych sprawach swoich mieszkańców. Zadaniem radnych jest przede wszystkim zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb, czyli wnioskowanie o budowę/remonty chodników, oświetlenia ulic, placów zabaw, małej architektury – ławek, koszy itd.
Rady mogą również zamawiać prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wśród licznych kompetencji zagwarantowanych w ustawie* i uchwale Rady Miejskiej** znajdziemy również współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, współdziałanie z organizacjami społecznym, administracji nieruchomościami, opiniowanie projektu budżetu Miasta czy też występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących Osiedla.

 

W tym miejscu chcę przede wszystkim zaznaczyć że nie gloryfikuję kompetencji i działań łódzkich rad, bo pośród wybranych przesz mieszkańców łódzkich osiedli radnych znaleźć można spory odsetek takich, którzy nie znają podstawowych funkcji i możliwości jednostek pomocniczych, a nawet takich, którzy znaleźli się w niej zupełnie przypadkowo.

 

Skromne budżety

Niestety, pomimo dosyć szerokich kompetencji Rady Osiedlowe dysponują stosunkowo małymi środkami na realizację swoich zadań. Pieniądze na ich działania są wydzielone w budżecie miasta Łodzi.

Składają się z 2 różnych części, najprościej rzecz ujmując – budżet rady osiedla można podzielić na pieniądze przeznaczone na działania statutowe oraz środki z tzw. „algorytmu” na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych. Na 36 rad dotychczas była to kwota (zaledwie) 10 mln złotych dzielona na 2 części :

 

 • zależnie od ilości mieszkańców oraz zabudowy (bloki/domki jednorodzinne) bezpośrednio do Rad trafia połowa tej kwoty;
 • druga połowa jest „do wzięcia” w konkursie przeznaczonym na zadania inwestycyjne.

 

Skoro już mowa o pieniądzach, to warto odnotować, że sierpniu bieżącego roku Rada Miejska w Łodzi swoją uchwałą zobligowała prezydenta Łodzi do wpisania większej kwoty na jednostki pomocnicze w budżecie na 2015 rok. Ta dodatkowa kwota to aż 15 milionów złotych.

 

Wybory do Rad Osiedli są nadal niszowe

W roku 2010, kiedy miały miejsce poprzednie wybory samorządowe podczas których wybieraliśmy osiedlowych radnych. Frekwencja na poziomie 13,1 % świadczy o tym, że pomimo ich włączenia do wyborów samorządowych nadal liczba oddanych głosów jest niewielka. Nakładają się na to 2 czynniki:

 • Rozpoznawalność powiązana z brakiem promocji działań radnych osiedli, zwłaszcza w dużych skupiskach mieszkańców (tam, gdzie większość osiedla to blokowiska) jest znikoma,
 • Społeczeństwo wciąż ma niewielką świadomość o pracy samorządu, wielu mieszkańców nie wie w ogóle o istnieniu Rad Osiedli.

Oddając swój głos 16 listopada w wyborach samorządowych nie zapomnijcie również o poświęceniu kilku minut na głosowanie w drugiej (osobnej) komisji, która przeprowadzać będzie wybory do Rad Osiedli. Przykłady skutecznych działań prowadzonych przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa znaleźć u mnie na blogu.
Pamiętajmy, że to od nas zależy, czy coś może zmienić się na lepsze w naszym wspólnym otoczeniu w ciągu najbliższych 4 lat.

2 thoughts on “Po co nam Rady Osiedli w Łodzi?”

 1. RO Chojny-Dąbrowa nie posiada strony internetowej.
  Telefon w obecnej dobie przestaje być środkiem medialnym.
  Brak adresu mailowego Rady Osiedla jest źródłem wszelkich niepowodzeń inicjatywnych.
  ” Wśród licznych kompetencji zagwarantowanych w ustawie* i uchwale Rady Miejskiej** znajdziemy również współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, współdziałanie z organizacjami społecznym, administracji nieruchomościami, opiniowanie projektu budżetu Miasta czy też występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących Osiedla.”
  Inicjatywa uchwałodawcza jest fikcją. Nie posiada nawet statusu opiniotwórczego.
  Przytoczony cytat jest „poezją” , miłą dla ucha władzy.
  Szkoda działalności Pana Roberta, bo nie posiada władzy decyzyjnej ani finansowej a jedynie konkursowo-loteryjną. A to prawie nic.

Dodaj komentarz