Ustawa śmieciowa 2013 – co mnie czeka jako mieszkańca Łodzi ?

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Co zatem oznaczają te zmiany dla przeciętnego mieszkańca Łodzi ?

Zacznijmy od początku 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.

 

Od 1 stycznia 2013 r.  zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Miasto Łódź, które wyłoni w przetargu firmy odbierające odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

 

Ustawa śmieciowa – Od czego zależne będą opłaty ?

Wysokość opłat będzie uzależniona od jednego z trzech kryteriów:

  • na mieszkańca albo
  • na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości albo
  • na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalone opłaty właściciele nieruchomości będą uiszczać po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji, na podstawie której Miasto obliczać będzie wysokość opłaty.

 

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Obowiązki Miasta

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały odpady na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Wiele domów będzie obsługiwać jedna firma (sektory poniżej 10 tysięcy mieszkańców) co będzie skutkować oszczędnością dróg i środowiska.

 

Co to oznacza dla mnie jako mieszkańca Łodzi ? 

To koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką.

W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów.

Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Jeśli selekcjonujesz odpady, to za selektywną zbiórkę Miasto będzie pobierać niższe opłaty.

 

Zalety i wady nowego systemu

Po pierwsze i najważniejsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę. Atutem są również niższe rachunki dla osób segregujących odpady. Ponadto konieczność zawarcia umowy na wywóz odpadów została przerzucona na Miasto. Według Ministerstwa Środowiska nowy system gospodarki odpadami doprowadzi do wyeliminowania dzikich wysypisk, czy likwidacji zjawiska palenia odpadów w domach.

Warto spojrzeć jednak na całą tę sprawę z drugiej strony. Największą wadą wdrażanego systemu może okazać się (prawdopodobny) wzrost stawek za wywóz odpadów, według najczarniejszych scenariuszy niektórych samorządowców wzrost opłat może być nawet 2 lub 3-krotny. Do podwyżki cen ma przyczynić się przede wszystkim to, że śmieci nie będą już w całości trafiać na wysypisko.

W trudnej sytuacji może znaleźć się również łódzkie MPO. Chociaż będą mogło startować w przetargach o zlecenia na wywóz śmieci, to starcie z takim gigantem jakim jest np. Remondis, może okazać się barierą nie do przejścia.

W trakcie roku może również ulec zmianie stawka opłat w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 

Kiedy zapadnie decyzja ?

Pozostaje nam czekać, kiedy miejscy radni zdecydują, czy od połowy 2013 r. łodzianie będą płacić za odbiór odpadów od osoby oraz czy zapłacą za to od 18 zł do nawet 36 zł od głowy, ponieważ na ten moment takie stawki zostały zaproponowane przez Magistrat.

Dodaj komentarz